Rajika Puri

About Rajika

Ongoing Projects

Indian Dance & Theatre

Improvising Dance to Music

Flamenco Natyam

Bharatanatyam Variations

The Western Stage

Writings & Lectures

Contact

Home.
Ganesh Puja  Mahaa Ganapatim manasaa smaraami
    Vasishta Vaama-deva-adi vanditam
       Mahaa Ganapatim.

    Mahaadeva sutam guru-guhanutam
       Maarakoti prakaasham shaantam

       Mahaa-kaavya-naataka-adi priyam
          Koonjita vaahanam modaka priyam
             Mahaa Ganapatim . . .
.
. .
Copyright © 2000-2013 Rajika Puri